Bijsturing

Pas het leertraject aan op maat van de leerling via differentiatie en remediëring en speel in op de noden van je leerlingen.

Bijsturing voor leerkracht en beheerder

  •     PER KLAS OF INDIVIDU    
  •     HANDELINGSPLAN    
  •     LEERPROGRESSIE    
  •     LEERPAD    
    PER KLAS OF INDIVIDU    

Op maat van de leerling

Maak activiteiten aan voor één, meerdere of alle leerlingen van je klas

De leerkracht kan activiteiten aanmaken voor één of meerdere leerlingen, binnen hetzelfde vak, klas of over de vakken en klassen heen. De leerkracht bepaalt zelf wie gekoppeld is aan bepaalde opdrachten en kan zo op maat werken van de noden van de leerlingen.

    HANDELINGSPLAN    

Unieke plannen

Handelingsplannen en leerplannen op maat van de leerling

Stel eigen handelings- en/of leerplannen op, op maat van de noden van de leerling. Deze kan je dan weer gebruiken tijdens de opvolging van de leerling.

De plannen kunnen ook hergebruikt worden voor andere leerlingen die dezelfde leernoden zouden hebben.

(* in ontwikkeling *)

    LEERPROGRESSIE    

Leerprogressie

Waar staat de leerling in zijn leertraject op eender welk moment

Bouw verder op de leerprogressie van een leerling. Krijg een duidelijk overzicht waar een leerling zich bevindt in zijn leerproces, werk aan de groeipunten en beloon de sterke punten. De leerprogressie wordt over de jaren heen meegenomen waardoor graadsplannen vlot en correct opgevolgd kunnen worden. Dit geldt ook voor de transversale doelen.

    LEERPAD    

Leerpad

Opstellen en inschalen binnen leerpad

Stel zelf dynamische leerpaden in die jouw leerlingen kunnen volgen op hun eigen tempo en niveau.

Geef je leerling de mogelijkheid om zelf zijn niveau in te schalen en projecten in te plannen. Hierdoor krijgt de leerling autonomie in zijn leerproces en kan de leerkracht meer focussen op coaching en bijsturen van de leerling.

(* in ontwikkeling *)

Bijsturing voor leerling

  •     LEERPROGRESSIE    
  •     LEERPAD & INSCHALING    
  •     PLANNEN    
    LEERPROGRESSIE    

Leerprogressie

Waar sta ik als leerling in mijn leerproces

Als leerling kan je op elk moment opvolgen waar je staat in je leerproces. Via de leerprogressie kan je zien welke evaluaties je hebt gekregen, wat je feedback was en hoe ver je staat voor de doelstellingen.

Op basis van deze leerprogressie kan je ook, via challenges, zelf voorstellen aan de leerkracht om rond bepaalde onderdelen te werken.

    LEERPAD & INSCHALING    

Leerpad & inschaling

Kies je eigen weg in het leerpad en schaal jezelf in

Doorloop de leerpaden die je leerkracht heeft opgesteld en werk zelfstandig activiteiten af op je eigen tempo en je eigen niveau.

Je eigen niveau bepalen? Schaal jezelf in en kies de moeilijkheidsgraad die past bij jouw leercurve.

(* in ontwikkeling *)

    PLANNEN    

Plannen

Plan je activiteiten en to do’s in

Als leerling heb je de mogelijkheid  om je taken en activiteiten zelf in te plannen in de planner. Je kan kiezen wanneer je hieraan werkt en kan ook aangeven wat de status van de taak is.

Ivolve BV. / Spoorwegstraat 27, 9060 Zelzate / © 2022