Ontwikkelen van digitale ervaringen

Ontwikkel je eigen lessen, opdrachten en meer via Noteble of integreer externe bronnen.

Creatie voor leerkracht en beheerder

  •     ACTIVITEIT    
  •     BIBLIOTHEEK    
  •     LEERSPOOR    
  •     PORTFOLIO    
  •     INSTELLINGEN    
    ACTIVITEIT    

Activiteit

Aanmaken van opdrachten, lesfiches, toetsen, …

Als leerkracht kan je een activiteit aanmaken en hier leerstof aan koppelen. Koppel doelen of competenties aan de activiteit en voeg eigen leerstof toe (interactieve oefeningen, invultesten, video’s, instructies, voicefiles, …).


Maak je gebruik van Classroom of Teams?

Geen probleem, de projecten die daar aangemaakt zijn worden ingeladen in Noteble!

    BIBLIOTHEEK    

Bibliotheek

Verzamel alle kennis in één centrale bibliotheek

Na het aanmaken van activiteiten, thema’s, lesfiches of andere kennis zal dit mee opgeslagen worden in een bibliotheek onder de vorm van een sjabloon.

De bibliotheek zorgt ervoor dat je heel eenvoudig lesmaterialen kan delen en hergebruiken over de leerkrachten heen.

De bibliotheek zal ook openstaan voor materialen van externe partijen (* in ontwikkeling*).

    LEERSPOOR    

Leerspoor

Leersporen op maat van de noden van je leerlingen

Als leerkracht kan je zelf leersporen ontwikkelen en openstellen voor je leerlingen. Een leerspoor kan verschillende soorten activiteiten omvatten.

De leerkracht zal op elk moment kunnen opvolgen waar de leerling staat in het leerspoor en kan ook bepalen of de leerling zelfstandig door het leerspoor kan lopen of dat de leerkracht mee begeleiding geeft.

(* in ontwikkeling *)

    PORTFOLIO    

Portfolio

Talentenportfolio voor de leerling

Het talentenportfolio geeft een ruimte voor de leerling om zijn talenten in kaart te brengen, zowel binnen als buiten de schoolmuren. Hier kunnen leerlingen zelfstandig korte en langetermijnsdoelstellingen opschrijven alsook extracurriculaire vaardigheden tonen.

De leerkracht heeft de mogelijkheid om de leerling zelf items te laten aanmaken of kan een vaste structuur klaarzetten waarin de leerlingen alles kunnen bijhouden (denk maar aan gip of stage).

    INSTELLINGEN    

Instellingen

Rijk je leerkrachten de juiste tools aan

Als beheerder kan je ervoor zorgen dat de leerkrachten enkel in contact komen met de juiste tools. Alle instellingen staan op een centrale plaats zodanig dat je als beheerder zeer eenvoudig aanpassingen kan doen op niveau van de rechten, templates kan klaarzetten of de leerkrachten kan verder helpen.

Creatie voor leerling

  •     ACTIVITEIT    
  •     LEERSPOOR    
  •     CHALLENGE    
  •     PORTFOLIO    
    ACTIVITEIT    

Activiteit

Invullen en plannen van opdrachten,, toetsen, to do’s, …

Als leerling heb je de mogelijkheid om je taken zelfstandig op te volgen en af te werken. Naast uploaden kan je als leerling zelf ook vragen binnen Noteble beantwoorden, kan je je progressie opvolgen en kan je de activiteiten zelf inplannen.

Naast inplannen kan je ook aangeven hoe ver je staat met de opdracht en rechtstreeks vragen stellen.

    LEERSPOOR    

Leerspoor

Activiteiten op maat van de noden van de leerling

Als leerling kan je tijdens het jaar op een ander spoor belanden dan je medeleerlingen. Het kan zijn dat je verder staat in de leercurve of net meer begeleiding nodig hebt. Noteble geeft de mogelijkheid om activiteiten op maat van de noden op te stellen.

Daarnaast kan je als leerling de leersporen doorlopen en zelfstandig bepalen welk spoor je afwerkt, afhankelijk van de nood of kennis die je op dat moment hebt.

    CHALLENGE    

Challenge

Zelfstandig eigen opdrachten voorstellen

Als leerling heb je binnen Noteble de mogelijkheid om zelfstandig eigen opdrachten voor te stellen aan de leerkracht.

Je bepaalt eerst omtrent wat je wilt werken (welke competenties, met wie, welk topic) en hoe je dit gaat doen. Nadien geef je aan welke stappen je hebt doorlopen om de challenge af te ronden. Tot slot kan je zelfreflectie doen. De leerkracht kan gedurende het hele proces input geven die je dan zelfstandig kan verwerken.

    PORTFOLIO    

Portfolio

De plaats voor al je talenten

Het talentenportfolio geeft je, als leerling, een plaats om je talenten binnen en buiten de schoolmuren tentoon te stellen. Het portfolio is als het ware je virtuele cv die mee zal groeien tijdens je schoolloopbaan.

Hier kan je ook korte en langetermijnsdoelstellingen vastleggen die je dan gedurende het schooljaar kan bijhouden en aanpassen.

Ivolve BV. / Spoorwegstraat 27, 9060 Zelzate / © 2022