Evaluatie

De krachtige module van Noteble biedt opvolging en evaluatie op maat, rekening houdend met de noden en behoeften van de leerlingen en school.

Verschillende evaluatievormen

De manier van evalueren kan per school zeer divers zijn. Daarom heeft Noteble een focus gelegd om de manieren van evalueren zo uitgebreid mogelijk te maken.

De manier van evalueren kan verschillen per vak en binnen een vak kunnen er ook verschillende opties gecombineerd worden.

 •     PUNTEN    
 •     DOELSTELLINGEN    
 •     COMBINATIE    
 •     RUBRICS    
 •     FEEDBACK    
    PUNTEN    

Punten

Evalueren met punten

Als school kan je kiezen om met punten te werken. Hierdoor kan je als leerkracht op de normale manier evalueren en ook een maximum instellen. Daarnaast kan je ook punten op verschillende onderdelen van een opdracht of vragen van een toets zetten en deze evalueren.

    DOELSTELLINGEN    

Doelstellingen

Evalueren op doelstellingen

Als school kan je instellen om de evaluatie op doelstellingen te doen. In Noteble kan je officiële leerplannen en opleidingsfiches vinden en deze zelf aanpassen naar wens (vertalen, toevoegen en aanpassen doelen en titels, evaluatiecriteria toekennen, labels toekennen).

Als leerkracht kan je tijdens het aanmaken van een activiteit de doelstellingen kiezen die aangereikt en geëvalueerd zullen worden. De evaluatie op niveau van de doelstellingen kan je doen via cijfers, letters, kleuren, smiley’s en andere vormen van evalueren.

    COMBINATIE    

Combinatie

Implementeer je unieke evaluatiestrategie

Als school kan je naast punten of doelstellingen ook een unieke evaluatiestrategie hanteren. Daarom hebben wij ook de mogelijkheid om verschillende combinaties te implementeren.

Spreek ons zeker aan over jullie vorm van evalueren en we zullen samen bekijken welke vormen er in Noteble kunnen klaargezet worden.

    RUBRICS    

Rubrics en criteria

Voeg extra informatie achter je evaluatievorm toe

Stel je eigen rubrics & criteria samen zodat je inzicht hebt in de stappen die een leerling moet nemen om een volgend vaardigheidsniveau te bereiken.

Rubrics kunnen klaargezet worden op het niveau van de doelstellingen en criteria kunnen gemaakt worden op het niveau van de activiteit

    FEEDBACK    

Feedback

Betrek je leerlingen met (tussentijdse) feedback

Betrek je leerlingen sneller in hun leerproces via de mogelijkheid om feedback te geven. Feedback kan je, als leerkracht, op verschillende plaatsen doen. Je kan feedback geven op klas of vakniveau, per opdracht of op niveau van de doelstelling.

De feedback kan je geven in de vorm van tekst, documenten, video, foto of audio. De leerlingen kunnen deze feedback altijd herbekijken of beluisteren.

Verschillende evaluatoren

Binnen Noteble heb je de mogelijkheid om verschillende evaluatoren toe te voegen aan een evaluatie. Dit kan gebeuren door de leerkracht, zijn collega’s, de leerling of externe evaluatoren (voor gip, stage, duaal leren of anderen).

 •     (CO)-LEERKRACHT    
 •     ZELFEVALUATIE    
 •     EXTERNE EVALUATOR    
 •     PEEREVALUATIE    
    (CO)-LEERKRACHT    

(Co)-leerkracht

Evaluatie door de leerkracht en/of zijn collega’s

Opdrachten worden standaard geëvalueerd door de leerkracht die de opdracht aanmaakt alsook hun rechtstreekse collega’s.

Daarnaast kan de leerkracht ook andere leerkrachten toevoegen die een aparte evaluatie kunnen doen.

    ZELFEVALUATIE    

Zelfevaluatie

Evaluatie door de leerling

Betrek je leerling in het leerproces en geef hun de mogelijkheid om zelf hun evaluatie in te vullen. Als leerkracht kan je instellen wat het gewicht is voor deze evaluatie en kan je mee volgen hoe de leerling zichzelf inschat.

    EXTERNE EVALUATOR    

Externe evaluator

Evaluatie door externen

Externe evaluatoren kunnen toegevoegd worden aan een activiteit om dit mee op te volgen en te beoordelen. Dit is ideaal voor stage, GIP, duaal leren of uitstappen.

De externe evaluator krijgt een apart account om in te loggen en kan dan de evaluatie voor zijn specifieke leerling(en) doen op exact dezelfde manier als de andere evaluatoren.

    PEEREVALUATIE    

Peerevaluatie

Leerlingen kunnen elkaar evalueren

Voor groepswerken kan de leerkracht peerevaluatie activeren. Hierdoor kunnen leerlingen elkaar beoordelen en feedback geven. De leerkracht kan dit apart opvolgen.

(* in ontwikkeling *) 

Verschillende functionaliteiten

Binnen onze evaluatiemodule zijn er nog enkele functionaliteiten die belangrijk zijn. De opvolging van de leerling kan over de vakken, klassen en jaren heen meegenomen worden. Dit is zeer belangrijk voor transversale eindtermen, voor graadsplannen of wanneer leerlingen van opleiding veranderen.

 •     RAPPORTAGE    
 •     COMPETENTIERAPPORT    
 •     KLASSENRAAD    
 •     SNELLE & PERMANENTE EVALUATIE    
    RAPPORTAGE    

Rapportage

Opvolging via (online) rapport

Noteble laat toe om rapporten op maat op te stellen: gebruik punten, grafieken, doelstellingen, … en maak jouw gewenste rapport. Rapporten kunnen gemaakt worden voor een individuele activiteit, een leerling, vak of klas en dat voor de periode(s) naar keuze.

    COMPETENTIERAPPORT    

Competentierapport

Overzicht op niveau van de competenties

Gedurende het schooljaar kan je als leerkracht op elk moment een competentierapport genereren van je leerlingen. Dit kan ook gebruikt worden als AVC – rapport voor deeltijds onderwijs of als tussentijds rapport.

    KLASSENRAAD    

Klassenraad

Overzicht van de belangrijkste info op één plaats

Op de klassenraadpagina krijg je alle belangrijke informatie van de leerling te zien. Door het modulair gegeven van Noteble kan je zelf eigen onderdelen toevoegen die voor jullie belangrijk zijn.

Standaard zal er op de klassenraadpagina een overzicht zijn van de evaluaties, de feedback en kan er op die pagina ook een preview bekeken worden van het uiteindelijke rapport.

Adviezen en attesten kunnen tijdens de delibererende klassenraad ook gegeven worden.

    SNELLE & PERMANENTE EVALUATIE    

Snelle evaluatie

Optimalisatie rond het geven van evaluaties

Evalueren kan binnen Noteble op verscheidene manieren. Om ervoor te zorgen dat de taakbelasting niet te groot wordt hebben we gezorgd voor verschillende optimalisaties.

Zo is het mogelijk om permanente evaluatie te doen zonder een activiteit toe te voegen, om evaluatie te doen vertrekkende vanuit de doelstellingen en om bulkevaluatie en bulkfeedback te geven voor meerdere leerling(en) en doelstelling(en) tegelijkertijd.

Ivolve BV. / Spoorwegstraat 27, 9060 Zelzate / © 2022