Noteble, de one-stop-shop voor onderwijs op maat!

Om je wat meer wegwijs te maken, hebben we de functionaliteiten hier op een rijtje gezet die we aan het ontwikkelen zijn.
Vergeet zeker niet onze preview te bekijken zodat je zelf alles kan verkennen wat in de nieuwe versie staat!

Planning

Jaarplanning

Maak gebruik van de dynamische jaarplannen. Stel ze samen met jouw collega’s op en voeg de doelen en eindtermen toe waar nodig. Aanpassingen? Geen probleem, de jaarplannen zijn gekoppeld aan de projecten en thema’s en veranderen automatisch bij aanpassingen.

Lessenrooster

Maak gebruik van jouw favoriete lessenrooster!
In Noteble kan je lessenroosters van Untis, MyRo, EDT, TimeTech en Excel toevoegen.

Kalender & schoolagenda

De kalender & schoolagenda zijn rechtstreeks gelinkt met Outlook of Google Calendar. Taken, testen, afspraken, to do’s, events, … worden rechtstreeks in de agenda geplaatst en kunnen gedeeld worden met collega’s en externen.

Reservering & oudercontact

Met de Google & Microsoft integratie kan je gebruik maken van jouw favoriete tools om reservering & oudercontacten in te plannen binnen Noteble.

To do's

To do’s kan je zelf inplannen of worden automatisch aangemaakt door het LVS-systeem; via een meetingverslag; open evaluaties, …
Behoud eenvoudig het overzicht met de handige filters voor jouw open to do’s.

Autonomie leerling

Leerkrachten kunnen leerlingen toelaten om zelf in de agenda te plaatsen wanneer ze aan een bepaalde taak/test gaan werken. Dit geeft leerlingen de kans om te groeien in hun vaardigheden rond plannen en geeft de leerkracht de kans om samen met hen bij te sturen indien de planning aangepast moet worden.

Communicatie

Nieuws & meldingen

Deel belangrijk nieuws met collega’s en blijf up to date door de meldingen. Meldingen worden, indien mogelijk, ook in de Classroom of Teams feed meegenomen.

Berichten

Maak gebruik van je eigen communicatiemethode via de Outlook en Gmail integratie.

Live lesgeven

Plan live lessen in via Teams of Google meet, rechtstreeks vanuit het Noteble platform.

Creatie

Binnen Noteble zijn “Projecten” een verzamelnaam voor educatief materiaal.
Dit kunnen testen, taken, GIP, stage, … zijn; zowel dynamisch als statisch.

Opstellen projecten

Stel een project op, koppel de doelen of competenties aan dit doel en voeg eigen leerstof toe (dynamische taken, invultesten, video’s, instructies, voicefiles, …). Maak je gebruik van Classroom of Teams? Geen probleem, de projecten die daar aangemaakt zijn worden ingeladen in Noteble!

Indienen projecten

Leerlingen kunnen hun projecten indienen op de manier die jullie wensen. In Noteble kunnen projecten ingevuld worden, bestanden toegevoegd worden, en kunnen er via Classroom, Teams, Office 365 of Gsuite projecten ingediend worden.

Autonomie leerling

Geef leerlingen de mogelijkheid om eigen doelen voorop te stellen. Deze doelen kunnen betrekking hebben op het leerplan of kunnen brede doelen zijn. Bij het bereiken van het doel kan deze toegevoegd worden aan zijn talentenportfolio. Leerkrachten kunnen dit mee opvolgen en kunnen feedback geven.

Evaluatie

De krachtige module van Noteble biedt opvolging op maat, rekening houdend met de noden en behoeften van de leerlingen en school.

Unieke evaluaties

Noteble laat toe te evalueren in punten, cijfers, smiley’s, tekst, rubrics, competenties, … De school kan zijn unieke evaluatiestrategie gebruiken.

Criteria & Rubric

Stel je eigen criteria & rubric samen zodat je inzicht hebt in de stappen die een leerling moet nemen om een volgend vaardigheidsniveau te bereiken.

Competenties & doelen

Geef je leerlingen doelen op maat vanuit het leerplan of je eigen plan en krijg een overzichtelijke opvolging van hun competenties en doelstellingen. Volg eenvoudig de leerprogressie op over de vakken en de jaren heen.

Zelfevaluatie

Laat je leerlingen zelf hun resultaten inschatten en activeer zelfevaluatie. Doordat de leerkracht zelf een gewicht kan toekennen aan de evaluatie kan er ook geopteerd worden om dit te gebruiken als oefening om te zien hoe goed een leerling zichzelf kan inschatten.

Externe evaluatie

Externe evaluatoren kunnen toegevoegd worden aan een project om dit mee op te volgen en te beoordelen. Dit is ideaal voor stage, GIP, duaal leren of uitstappen.

Directe feedback

Feedback kan snel gegeven worden via voicefile, video, attachments of commentaar tot op het niveau van doelstellingen voor een goed overzicht.

Afwezigheden

Hou de afwezigheden bij op een eenvoudige en snelle manier en koppel acties aan wederkerende afwezigheden. Alle afwezigheden worden rechtstreeks in het LVS getoond en weggeschreven naar Discimus.

Rapportering

Noteble laat toe om rapporten op maat op te stellen: gebruik punten, grafieken, doelstellingen, … en maak jouw gewenste rapport. Rapporten kunnen gemaakt worden voor een individueel project, een leerling, vak of klas en dat voor de periode(s) naar keuze.

Klassenraden & attesten

Krijg op één plek een handig overzicht van de leerprogressie van de leerling. Vul dit aan met adviezen, attesten en diploma’s.

LVS & analytics

Interne opvolging (LVS & eigen vragen)

Gebruikers kunnen eenvoudig tickets aanmaken gericht naar collega’s. Tickets worden ook automatisch aangemaakt en gekoppeld aan een collega wanneer een bepaalde actie nodig is (bv: een item wordt aangemaakt in het LVS en de logopedist moet een afspraak inplannen).

Leerlingvolgsysteem

Het leerlingvolgsysteem is flexibel in te stellen door de school zelf. Het LVS maakt gebruik van tickets waardoor de punten niet verloren gaan in een archief maar actief blijven. De leerkracht heeft de mogelijkheid om analytics te gebruiken binnen het LVS.

Analytics

Krijg nieuwe inzichten door informatie te vergelijken binnen het platform. Maak gebruik van vooraf gedefinieerde vragen of stel zelf je vragen op.

Remediëring & differentiatie

Unieke projecten

Stel projecten (testen, opdrachten, …) op voor je leerling(en) binnen één of meerdere vakken en/of klassen. Stel projecten op maat op die tegemoet komen aan de noden van de leerlingen.

Persoonlijke handelings- en leerplannen

Stel eigen handelings- en/of leerplannen op, op maat van de noden van de leerling.

Eigen leerpaden

Stel zelf dynamische leerpaden in die jouw leerlingen kunnen volgen op hun eigen tempo en niveau.

Inschalen en plannen

Geef je leerling de mogelijkheid om zelf zijn niveau in te schalen en projecten in te plannen. Hierdoor krijgt de leerling autonomie in zijn leerproces en kan de leerkracht meer focussen op coaching en bijsturen van de leerling.

Leerprogressie

Bouw verder op de leerprogressie van een leerling. Krijg een duidelijk overzicht waar een leerling zich bevindt in zijn leerproces, werk aan de groeipunten en beloon de sterke punten. De leerprogressie wordt over de jaren heen meegenomen waardoor graadsplannen vlot en correct opgevolgd kunnen worden. Dit geldt ook voor de transversale doelen.

Integratiemogelijkheden

Google Classroom

Maak gebruik van de functionaliteiten van Google Classroom, samen met de functionaliteiten van Noteble. Noteble verzorgt een connectie met de kalender, de SSO, de projecten gemaakt binnen Google Classroom en meer. Dankzij de integratie werken beide systemen met elkaar en niet naast elkaar zodat de school kan werken zonder zorgen!

Microsoft Teams

Maak gebruik van de functionaliteiten van Microsoft Teams, samen met de functionaliteiten van Noteble. Noteble verzorgt een connectie met de kalender, de SSO, de projecten gemaakt binnen Teams en meer. Dankzij de integratie werken beide systemen met elkaar en niet naast elkaar zodat de school kan werken zonder zorgen!

Administratieve pakketten

Noteble voorziet de mogelijkheid om dagelijks te synchroniseren met de databank van Wisa, Informat of Smartschool.

Single Sign On

Je kan met je Google, Microsoft of Smartschool account inloggen via de SSO integratie in Noteble.

Lessenroosters

Maak gebruik van je favoriete lessenroosterpakket: Untis, EDT, TimeTech of Myro.

Nog meer op komst

Noteble is een onderwijsplatform dat openstaat voor nieuwe integraties met externe platformen. We streven naar een open systeem waar iedereen gebruik kan maken van zijn favoriete extensies.

Copyright 2021 Noteble (onderdeel van Ivolve BV). All rights reserved. - voor vragen: [email protected]