LVS & analytics

Volg leerling eenvoudig op, stel actiepunten op en stuur bij via de verzamelde data

LVS & Analytics voor leerkracht en beheerder

  •     LVS    
  •     ZORG    
  •     AFWEZIGHEDEN    
  •     ANALYTICS    
  •     ACTIES    
  •     OVERZICHT    
    LVS    

Leerlingvolgsysteem

Flexibele en overzichtelijke structuur 

Het leerlingvolgsysteem is flexibel in te stellen door de school zelf. Het LVS maakt gebruik van tickets waardoor de punten niet verloren gaan in een archief maar actief blijven. De leerkracht heeft de mogelijkheid om analytics te gebruiken binnen het LVS (zie ook tab acties en overzicht).

    ZORG    

Zorgpagina

Gezondheid, zorgnoden en sterktes op één pagina 

Binnen Noteble kan je als leerkracht en beheerder op een zeer eenvoudige manier de zorgnoden van een leerling verzamelen. Op deze pagina kan je, naast het gezondheidsdossier, ook aangeven wat de zorgnoden en sterktes van een leerling zijn en hier zorgacties aan koppelen (zie ook tab acties en overzicht).

    AFWEZIGHEDEN    

Afwezigheden

Opvolgen  van de aanwezigheid van leerlingen

Hou de afwezigheden bij op een eenvoudige en snelle manier en koppel acties aan wederkerende afwezigheden. Je kan afwezigheden bijhouden op niveau van je les of klas, zowel één voor één als in bulk (over de leerlingen en lessen/uren heen).

Alle afwezigheden worden rechtstreeks in het LVS getoond en weggeschreven naar Discimus.

    ANALYTICS    

Analytics

Krijg inzage op je data en laat de data werken voor jou

Krijg nieuwe inzichten door informatie te vergelijken binnen het platform. Maak gebruik van vooraf gedefinieerde vragen of stel zelf je vragen op.

(* nog in ontwikkeling *)

    ACTIES    

Acties

Effectieve acties koppelen aan informatie

Een LVS is handig om informatie in te verzamelen maar er moet natuurlijk ook iets gedaan worden met de informatie. Noteble zorgt ervoor dat je bij elke melding ook actiepunten kunt aanmaken die kunnen gekoppeld worden aan andere gebruikers en deadlines. Deze komen dan terecht bij de gebruiker in hun to do’s alsook hun agenda.

Als administrator kan je ook bepaalde ‘regels’ gaan instellen waardoor er automatisch acties uitgestuurd worden naar je gebruikers (bv: alle leerkrachten die nog niet hun feedback hebben ingevuld krijgen automatisch de actie ‘feedback invullen’ met deadline ‘1 dag voor klassenraad’).

    OVERZICHT    

Overzicht

Volg alles op een overzichtelijke manier op

Het is belangrijk dat alle informatie op een zo overzichtelijke manier verzameld en getoond kan worden aan leerkracht en beheerder. Noteble heeft een dashboard waar je alle belangrijkste informatie op kan vinden en van daaruit naar de details kan gaan.

Daarnaast hebben we ook een tijdslijn gemaakt waardoor leerkrachten niet enkel een melding kunnen doen in het LVS maar ook verder opbouwen op deze melding (bv om te zien of bepaalde meldingen effect hebben gehad en wat het effect dan is).

Participatie voor leerling

  •     ACTIEPUNTEN    
  •     LVS OVERZICHT    
    ACTIEPUNTEN    

Actiepunten

Effectieve acties uitvoeren

Leerlingen kunnen actiepunten krijgen gelinkt aan een LVS-item (bv. een leerling wordt betrapt op roken en moet tegen einde van de week een presentatie maken omtrent rookgedrag). De leerling kan deze actie dan vinden in hun planner en bij hun to do’s. De leerling kan deze actie dan uitvoeren en hier extra informatie bijplaatsen.

Alles gaat opnieuw verzameld worden in het LVS.

    LVS OVERZICHT    

LVS overzicht

Volg alles op een overzichtelijke manier op

De leerling zal, net zoals de leerkracht, toegang hebben tot hun LVS en het overzicht. Belangrijk is dat de leerling uiteraard enkel zicht zal hebben op de gegevens die voor hun beschikbaar mogen zijn.

Daarnaast zullen ook ouders hier toegang tot hebben maar ook voor de ouders gelden dezelfde regels.

Ivolve BV. / Spoorwegstraat 27, 9060 Zelzate / © 2022